• Iphone 5s bypass Icloud full chứ năng,ko nghe gọi được—->600k.
  • Samsung Tab 3V———————————>850k
  • Samsung J3 Pro zin, hơi xấu——————->750k
  • Samsung Core ————————————>450k
  • Asus Fonepad 7 K012—————————->700k
  • Sony m4 aqua————————————->750k
  • LG L90 T-mobile zin-—————————–>950k
  • SONY Z1——————————————->1250k