Bảng giá dịch vụ sửa lỗi tham khảo.

Giá sẽ thay đổi tùy từng trường hợp cụ thể, sau đây là giá tham khảo:

Sàn Main
TênGiá
iPhone 61200k
iPhone 6 plus1200k
iPhone 6s1300k
iPhone 6s plus1500k
iPhone 71800k
iPhone 7 plus2000k
iPhone 82000k
iPhone 8 plus2500k
iPhone X3000k
iPhone Xr3000k
iPhone Xs3000k
iPhone Xs Max3500k
iPhone 11x
iPhone 11 Prox
iPhone 11 Pro Maxx
Giá tham khảo
Lỗi cảm ứng trên main
TênGiá
iPhone 6300k
iPhone 6 plus400k
iPhone 6s600k
iPhone 6s plus600k
iPhone 7700k
iPhone 7 plus800k
iPhone 8700k
iPhone 8 plus800k
iPhone X900k
iPhone Xr1200k
iPhone Xs1200k
iPhone Xs Max1300k
iPhone 112300k
iPhone 11 Pro2300k
iPhone 11 Pro Max2300k
iPad 2-3-4400k
iPad 5-61200k
Giá tham khảo
Lỗi sạc không vào pin – sạc tụt pin
TênGiá
iPhone 6300k
iPhone 6 plus300k
iPhone 6s400k
iPhone 6s plus400k
iPhone 7500k
iPhone 7 plus500k
iPhone 8700k
iPhone 8 plus700k
iPhone X900k
iPhone Xr1100k
iPhone Xs1200k
iPhone Xs Max1300k
iPhone 112100k
iPhone 11 Pro2100k
iPhone 11 Pro Max2100k
iPad 2-3-4400k
iPad 5-6900k
Giá tham khảo
Lỗi mất sóng/sóng yếu/chập chờn
TênGiá
iPhone 6300k
iPhone 6 plus300k
iPhone 6s400k
iPhone 6s plus400k
iPhone 7500k
iPhone 7 plus500k
iPhone 8700k
iPhone 8 plus700k
iPhone X900k
iPhone Xr1100k
iPhone Xs1100k
iPhone Xs Max1200k
iPhone 111800k
iPhone 11 Pro1800k
iPhone 11 Pro Max1800k
iPad 2-3-4500k
iPad 5-6800k
Giá tham khảo
Lỗi ổ cứng/restore báo lỗi 4013-4014-9
TênGiá
iPhone 6350k
iPhone 6 plus450k
iPhone 6s600k
iPhone 6s plus600k
iPhone 7800k
iPhone 7 plus800k
iPhone 8900k
iPhone 8 plus900k
iPhone X1100k
iPhone Xr1200k
iPhone Xs1200k
iPhone Xs Max1500k
iPhone 112300k
iPhone 11 Pro2300k
iPhone 11 Pro Max2300k
iPad 2-3-4500k
iPad 5-6900k
Giá tham khảo
Lỗi nghe gọi mất âm thanh loa ngoài/trong
TênGiá
iPhone 6350k
iPhone 6 plus450k
iPhone 6s600k
iPhone 6s plus600k
iPhone 7700k
iPhone 7 plus700k
iPhone 8800k
iPhone 8 plus800k
iPhone X900k
iPhone Xr1100k
iPhone Xs1100k
iPhone Xs Max1300k
iPhone 111600k
iPhone 11 Pro1600k
iPhone 11 Pro Max1600k
iPad 2-3-4x
iPad 5-6x
Giá tham khảo
Lỗi mất hoàn toàn wifi/đen wifi/mất địa chỉ wifi
TênGiá
iPhone 6350k
iPhone 6 plus350k
iPhone 6s600k
iPhone 6s plus600k
iPhone 7700k
iPhone 7 plus700k
iPhone 8750k
iPhone 8 plus750k
iPhone X900k
iPhone Xr1100k
iPhone Xs1200k
iPhone Xs Max1200k
iPhone 111500k
iPhone 11 Pro1500k
iPhone 11 Pro Max1500k
iPad 2-3-4500k
iPad 5-6800k
Giá tham khảo
Lỗi treo táo – tự khởi động lại nhiều lần
TênGiá
iPhone 6liên hệ
iPhone 6 plusliên hệ
iPhone 6sliên hệ
iPhone 6s plusliên hệ
iPhone 7liên hệ
iPhone 7 plusliên hệ
iPhone 8liên hệ
iPhone 8 plusliên hệ
iPhone Xliên hệ
iPhone Xrliên hệ
iPhone Xsliên hệ
iPhone Xs Maxliên hệ
iPhone 11liên hệ
iPhone 11 Proliên hệ
iPhone 11 Pro Maxliên hệ
iPad 2-3-4liên hệ
iPad 5-6liên hệ
Giá tham khảo
Lỗi chạm – mất nguồn.
TênGiá
iPhone 6300-600k
iPhone 6 plus300-600k
iPhone 6s400-900k
iPhone 6s plus400-900k
iPhone 7600-1000k
iPhone 7 plus600-1000k
iPhone 8900-1200k
iPhone 8 plus900-1200k
iPhone X1000-1500k
iPhone Xrliên hệ,nặng sàn main.
iPhone Xsliên hệ,nặng sàn main.
iPhone Xs Maxliên hệ,nặng sàn main.
iPhone 11liên hệ,nặng sàn main.
iPhone 11 Proliên hệ,nặng sàn main.
iPhone 11 Pro Maxliên hệ,nặng sàn main.
iPad 2-3-4400-600
iPad 5-6liên hệ
Giá tham khảo
Lỗi mất hiển thị/tối màn hình.
TênGiá
iPhone 6300k
iPhone 6 plus350k
iPhone 6s500k
iPhone 6s plus500k
iPhone 7700k
iPhone 7 plus700k
iPhone 8900k
iPhone 8 plus900k
iPhone X1000k
iPhone Xr1200k.
iPhone Xs1200k.
iPhone Xs Max1300k.
iPhone 11liên hệ.
iPhone 11 Proliên hệ.
iPhone 11 Pro Maxliên hệ.
iPad 2-3-4500k
iPad 5-6900k
Giá tham khảo
Lỗi !không có dịch vụ.
TênGiá
iPhone 6400k
iPhone 6 plus40k
iPhone 6s500k
iPhone 6s plus500k
iPhone 7750k
iPhone 7 plus750k
iPhone 8900k
iPhone 8 plus900k
iPhone X1200k
iPhone Xr1300k.
iPhone Xs1300k.
iPhone Xs Max1500k.
iPhone 11liên hệ.
iPhone 11 Proliên hệ.
iPhone 11 Pro Maxliên hệ.
iPad 2-3-4600k
iPad 5-6800k
Giá tham khảo
Bypass icloud iPhone/iPad.
TênGiá
iPhone 6150k
iPhone 6 plus150k
iPhone 6s250k
iPhone 6s plus250k
iPhone 7250k
iPhone 7 plus250k
iPhone 8300k
iPhone 8 plus300k
iPhone X300k
iPhone Xrx
iPhone Xsx
iPhone Xs Maxx
iPhone 11x
iPhone 11 Prox
iPhone 11 Pro Maxx
iPad 2-3-4x
iPad 5-6300k

Trả lời