Dịch vụ Bypass iPhone 6-X, iPad full sóng(XR trở lên chưa hỗ trợ)

Điều kiện:

  • Chỉ hỗ trợ iphone 6 – X, iPad iOS 12-15.8.
  • Máy passcode,vô hiệu hoá, no meid.
  • Chưa reset dòng 2.

Sau khi bypass tuyệt đối ko reset dòng 2 máy, ko nâng cấp iOS.

Trả lời