Category Archives: Bypass iCloud iPhone 6 – X

Bypass iOS 13.7(6s-X) dùng được icloud, facetime+imessage, tắt/mở nguồn ok.(Sever chỉ tồn tại thời gian ngắn)

Nếu Sever bypass Sonic không còn mở, các bạn có thể bypass cách cũ(fix lỗi on/off) link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1nl6TcB3yciJz4MAvsdBlz22f482HrC3_?usp=sharing