IPHONE RESTORE KO ĐƯỢC – XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LỖI Ổ CỨNG HDD

B1: đầu tiên check toàn bộ tụ xung quanh HDD cấp 3v, chạm tụ nào gãy bỏ tụ đó.

B2: không chạm tụ thì cắm vào thử restore 2-3 lần xem sao, thử cáp khác hay máy tính khác vẫn cùng 1 lỗi, cắm vào itune ko nhận được S/N thì 100% lỗi ổ.

B3: Khi lỗi HDD thì có 2 trường hợp:

     TH1: Purple ok và read được thông tin ổ và backup thông tin lại-à dễ dàng để chép vào ổ mới và đóng lại. Done.(có thể mất toàn bộ dữ liệu máy khách).

     TH2: Ko thể Purple, báo lỗi  thì có lẻ HDD bị hở chân hoặc chết hẳn(ít gặp, gặp thì trả luôn vì ko đọc được thông tin) à tháo hdd làm lại chân và đóng lại. Nếu Hdd còn ok thì máy sẽ lên bt mà không cần restore mất dữ liệu khách. Thử Purple lại thì ok không vấn đề ji(sẵn unbound wifi cho tiện sau này lỡ máy khách chêt IC wifi).Done.

Trả lời