Bypass iOS 13.7 từ iPhone 6s – X fix on/off, hao pin.

File bypass thay thế bản V3, sửa lỗi hao pin(link dưới).

Sau khi giải nén được như này, nhấn đúp chọn như hình.
nhấn vào dòng untethered bypass. Done.

https://drive.google.com/drive/folders/1nl6TcB3yciJz4MAvsdBlz22f482HrC3_?usp=sharing

Pass giải nén: htcomo.com (nếu có)

Trả lời