File bypass thay thế bản V3, sửa lỗi hao pin(link dưới).

Sau khi giải nén được như này, nhấn đúp chọn như hình.
nhấn vào dòng untethered bypass. Done.

https://drive.google.com/drive/folders/1nl6TcB3yciJz4MAvsdBlz22f482HrC3_?usp=sharing

Pass giải nén: htcomo.com (nếu có)