Sửa lỗi iPhone 6 mất đèn, vẫn còn hiển thị.

Đầu tiên nên kiểm tra cuộn dây FL2024 xem có cháy không, thông thường máy bị vào nước thì cháy cuộn dây này.

Nếu đã jump/thay thế lại vẫn chưa lên đèn thì tiến hành kiểm tra 3 tụ lọc: C1530, C1531, C1505 gần IC đèn, 3 tụ này cũng thường chập khi bị vào nước, thay thế/gỡ bỏ.

Nếu vẫn chưa lên thì thay diot D1501 trước, nhớ thay thế không được câu tắt hay bỏ. Thường tới bước này sẽ lên bình thường, nếu không được thì thay thế IC đèn. Chúc các bạn thành công.

Trả lời