Tag Archives: htcomo

Vingroup chuyển giao dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G sang Viettel

Vingroup vừa chuyển giao miễn phí cho Viettel toàn bộ dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G gồm trang thiết bị nghiên cứu, kết quả nghiên cứu thiết bị và đội ngũ nhân sự. Vingroup chuyển giao dự án sản xuất thiết bị viễn thông 5G sang Viettel. Lễ chuyển giao Dự án […]