Home Dịch vụ Bypass Samsung A70/50 22/10/2021 Android 10

Bypass Samsung A70/50 22/10/2021 Android 10

0
Bypass Samsung A70/50 22/10/2021 Android 10

Bước 1: Cài rom XXV U5

Bước 2: tiến hành quay tay:

            1.nhập wifi

            2.dùng samsung frp 2021 vào youtube, hoặc dùng sim khóa mã để vào, túm lại mục đích cuối cùng là làm sao để bật chrome.

            3.vào frpfile.com tải quickshortket–>cài đặt nó–>vào application –>tìm cài đặt–> tìm sinh trắc học và bảo mật–> kéo xuống tìm ghim cửa sổ –> bật lên –> bấm vào ghim cửa sổ –> bật”dùng kiểu khóa màn hình để gỡ ghim” –> vẽ hình mới –> thoát hết ra ngoài chỗ đăng nhập –> tới chỗ vẽ hình để đăng nhập thì vẽ vào –> done.

Khôi phục lại dữ liệu ban đầu là ok. Chúc các bạn thành công!