Sửa Samsung A70/A50 bị quá nóng hoặc quá lạnh, lỗi không nhận % pin, sụp nguồn.

1 Gỡ 3 trở cảm biến dưới đuôi sạc như hình:

2 nếu vẫn chưa hết gỡ thêm 2 tụ trở như hình:

Nếu ko hết thì đóng lại IC sạc.

Lỗi ko nhận % pin sụp nguồn ko sạc báo nóng:

Trả lời