Iphone 7/7plus chạm VDD Main nóng ic đèn hoặc bật nguồn chớp đèn rồi chạm VDD.

Iphone 7/7plus chạm VDD Main nóng ic đèn hoặc bật nguồn chớp đèn rồi chạm VDD:

Đo không chạm 2 con tụ thì làm IC đèn, đóng luôn 2 con cho an toàn.

Trả lời