Home Chưa được phân loại Iphone 7/7plus chạm VDD Main nóng ic đèn hoặc bật nguồn chớp đèn rồi chạm VDD.