Home Dịch vụ Sửa iPhone 5s không sạc được

Sửa iPhone 5s không sạc được

0
Sửa iPhone 5s không sạc được
  • Bước 1: Kiểm tra chui sạc, nếu hư thì thay.
  • Bước 2: B1 làm rồi vẫn không nhận sạc thì kiểm tra pin xem ổn không, nếu vẫn ok thì chuyển qua bước 3.
  • Bước 3: đo tổng trở socket J7 38-36 xem có không, nếu không thì kiểm tra 2 cuộn dây FL53-FL60 ở 2 chân đó, thường bị mục hay chạm. gỡ ra câu tắt lại ok.