Home Dịch vụ Sửa iPhone 6 rớt lỗi mic trước, mic chính,chuông.

Sửa iPhone 6 rớt lỗi mic trước, mic chính,chuông.

0
Sửa iPhone 6 rớt lỗi mic trước, mic chính,chuông.

Mic trước:

Sau khi thay cụm camera trước vẫn không có mic trước, thì tiến hành kiểm tra 3 chân 34,35,36. mất tổng trở chân nào dò theo đường đó để xử lý. Đứt cuộn dây thì câu lại.

Nếu đo có tổng trở hết mà vẫn không có mic thì đóng lại U0900. Đóng lại chuẩn rồi mà vẫn chưa có thì gỡ 2 tụ C0944,0945 câu tắt lại. Done.

Lỗi Chuông, Mic dưới:

  • Chuông:

Kiểm tra 4 chân 1,2,3,4 socket J1817. Mất đường nào dò theo đường đó, đứt cuộn dây thì câu tắt lại. làm hết vẫn chưa có loa ngoài thì đóng lại U1601. Nếu đóng lại vẫn chưa có thì gỡ ra sau đó câu tắt 2 trở R1604,R1605.

  • Mic:

Kiểm tra 2 chân 17,18 cũng trên socket J 1817. Mất đường nào dò theo đường đó. Đường Mic dưới chỉ đi qua 2 cuộn dây là FL1881, FL1882. Câu xong vẫn không có mic dò lên 2 trở R0922,R0923 chạm thì gỡ ra câu tắt được. Nếu vẫn chưa được thì đóng lại U0900. Done!