Sửa lỗi mất cảm ứng trên main Iphone 6/ 6 plus.

B1- Đo rà tổng trở các chân socket J2401, mất thì câu lại theo sơ đồ, để ý các cuộn dây thường hay đứt trên đường. Nhớ đo từ chân trên socket tới cuộn dây thông mà vẫn không cảm ứng thì tới B2

B2- Lỗi bây giờ sẽ tập trung vào IC cảm ứng. Gỡ U2402 đo trở tại các chân, nếu mất thì rà theo sơ đồ câu lại, nếu đứt từ A8 ra thì sàn main, không còn cách nào nữa.

Nếu đo đạt đủ trở thì làm chân đóng lại. Tới đây là xong. Nếu vẫn chưa cảm ứng thì qua B3

B3- Nếu sau khi làm các bước trên vẫn chưa cảm ứng thì thay cặp IC theo main (main xác) U2402, U2401. Tới đâu thì đa số sẽ cảm ứng bình thường.

Ở 1 số máy bị rớt mạnh hay rớt nước thì sẽ gặp hiện tượng lúc cảm ứng được lúc không. Thử nhấn mạnh chỗ A8 thì cảm ứng bình thường, lỗi này đa số thợ không biết sẽ sàn main. HTCOM chia sẽ kinh nghiệm là làm lại chân con U1501 là xong.

Trả lời