Sửa iPhone 6/6 plus mất wifi

B1- Đo tải C5202_RF có chạm không, đo rà các tụ cấp áp kê bên luôn, nếu chạm thì gỡ bỏ/thay thế cùng giá trị. nếu ko chạm qua bước 2

B2- Tới đây đo tổng trở các chân như hình, thiếu chân nào dò theo sơ đồ câu lại hoặc câu tắt.

Đo tại C0721, C0720, C0706, C0705, C0704, C0703. Chạm thì câu tắt.

B3- Tới đây nếu vẫn không có wifi thì gỡ IC Wifi ra, đo các chân có tổng trở không, thiếu chân nào câu chân đó.(nếu bị mục chân khi gỡ rớt hết chân thì câu lại từ mạch đồng gần đó)

B4- Sau khi làm xong, đo lại lần nữa có tổng trở hết là ok. Đóng lại IC mới(không đóng lại IC cũ vì tỉ lệ chết IC cũ cao), nếu iphone tự nhận wifi là ok, chưa nhận nhưng vào giới thiệu có địa chỉ Mac là ok. Làm thêm bước unlock trong HDD cho chắc và restore lại lại. Done.

Trả lời