Những người được hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Hiện tại chưa có thông tin những người kinh doanh tự do nhỏ(cửa hàng, kinh doanh ăn uống, tạp hóa nhỏ trong hẻm và đường nhỏ…) không đăng ký hộ kinh doanh cá thể có được hưởng chính sách không, vì thu nhập của họ cũng rất thấp và chỉ đủ chi tiêu hàng ngày cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì COVID-19.

Trả lời