CÁC CHÂN CẦN ĐO, MẤT CHÂN NÀO CÂU DÂY CHÂN ĐÓ HOẶC ĐỨT ĐƯỜNG THÌ CÂU LẠI.