Home Dịch vụ Sửa lỗi iPhone 7 Qualcomm mất imei(! No Service – ! không có dịch vụ )

Sửa lỗi iPhone 7 Qualcomm mất imei(! No Service – ! không có dịch vụ )

0
Sửa lỗi iPhone 7 Qualcomm mất imei(! No Service – ! không có dịch vụ )

Bước 1: Lỗi xuất phát thường gặp nhất là đứt 2 chân 93,98 nối GND. Để xử lý lỗi này cần tháo IC nguồn BB lên và nối như hình xong đóng lại. Done.

Nếu đóng vào máy hiện imei và vi chương trình đầy đủ nhưng chập chờn không dịch vụ/ko có sim thì qua B2

Bước 2: ktra áp ra NFCSW chạm ko, nếu chạm thì đóng lại NFCSW. Nếu không chạm thì câu 2 chân R7520 lại. restore lại done.

Làm B1,B2 vẫn không lên, có trường hợp mất vi chương trình moderm máy lag kinh khủng nhưng vẫn còn imei thì ktra áp 3.0v prox, thường bị chạm tụ lọc C2927, gỡ ra là xong.