Tag Archives: bi an the gioi

Nhà tiên tri Vanga giao tiếp với ‘thế giới linh hồn’ bằng cách nào?

Vanga nổi tiếng không chỉ bởi những lời tiên đoán của bà, mà còn bởi khả năng giao tiếp với người đã chết. Đây là điểm khiến bà khác biệt so với các nhà tiên tri khác. Nhà tiên tri Vanga và Vũ trụ huyền bí, tác giả Anna Marianis, Thanh Thuý dịch. Cuốn sách […]